Guiyang Poly Park 2010

ĐỊA ĐIỂM

Guiyang, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: JMP Golf Design Group
Tình trạng: Đang triển khai
Website: http://www.polyhongkong.com.hk.en