Poly Silver Beach Golf Club

ĐỊA ĐIỂM

Yangjiang, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 18
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành