Shadow Hills Golf Club (Championship and Executive Courses)

ĐỊA ĐIỂM

Indio, California

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 27
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.shadowhillsgc.com