The Golf Club at Terra Lago

ĐỊA ĐIỂM

Indio, California

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 36
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.golfclub-terralago.com

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

  • Host of The Skins Game 1999-2002