New Albany Country Club

ĐỊA ĐIỂM

New Albany, Ohio

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 27
Nhà thiết kế: Nicklaus Design (A Jack Nicklaus Signature Course)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.nacc.com