Mission Hills Haikou

ĐỊA ĐIỂM

Haikou, Trung Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Số lỗ: 180
Nhà thiết kế: Schmidt-Curley Design
Tình trạng: Đã hoàn thành
Website: http://www.missionhillschina.com/hainan/

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI ĐẤU

 • Host of the Mission Hills Star Trophy 2010
 • Host of the Mission Hills Omega World Cup 2011
 • 2nd Best New International Course (Blackstone Course) – Golf Magazine (2010)
 • No. 1 Best New International Course (Lava Fields Course) – Golf Magazine (2011)
 • No. 1 Best Golf Course in China (Blackstone Course) – Asian Golf Monthly (2011)
 • 2nd Best Golf Resort in Asia Pacific – Asian Golf Monthly (2011)
 • 3rd Best Championship Course in Asia Pacific (Blackstone Course) – Asian Golf Monthly (2011)
 • 3rd Best Development of the Year – Golf, Inc. Magazine (2011)
 • Golf Resort of the Year - International Association of Golf Tourism Operators (2012)
 • Host of the World Ladies Championship 2012
 • 2nd Best New Golf Course in China (Blackstone Course) - Golf Digest (2011)
 • 6th Best New Golf Course in China (Lava Fields Course) - Golf Digest (2011)

ẤN PHẨM GẦN ĐÂY NHẤT

Xem các bản tin cũ